طرح زمستانی امداد خودرو رفاه ایرانیان

دنیای‌خودرو: به گزارش خبرنگار هفته‌نامه دنیای خودرو به نقل از روابط عمومی امداد خودرو رفاه ایرانیان، علیرضا برنجی گفت: برابر مجوز اخذ شده از  پلیس راهور ناجا توسط این شرکت تعاونی به منظور خدمات رسانی بهینه به هموطنان عزیز در سطح راه ها و جاده های کشور، امدادگران خودرو درکلیه محورهای مواصلاتی جهت امدادرسانی فنی مستقر می شوند.


مدیرعامل امدادخودرو رفاه ایرانیان ادامه داد: در این خصوص مقرر گردید مجوز اعطا شده پلیس راهور ناجا جهت رؤیت امدادخواهان در سمت راست شیشه جلوی خودروهای امدادی تحت پوشش نصب گردد و عملکرد امدادگران در رضایت مندی امدادخواهان به طور مستمر مورد ارزیابی شبکه نمایندگان استانی واقع و هرگونه نارضایتی در خصوص خدمات رسانی فنی امدادگران از طریق سامانه 64026–021 مورد رسیدگی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

با اخذ این مجوز از پلیس راهور امداد رسانی خودرو ها زین پس در سطحی بالاتر در کشور انجام خواهد گرفت این اولین باری است که بر روی خودروهای امدادی برچسب نصب می شود که امداد خودروی رفاه ایرانیان برای اولین بار این مجوز را کسب کرده است.