برابر ابلاغ اخیر پلیس راهور ناجا

برابر ابلاغ اخیر پلیس راهور ناجا به این شرکت تعاونی بمنظور خدمات رسانی بهینه به هموطنان عزیز

در سطح راه ها و جاده های کشور ، امدادگران خودرو در محورهای مواصلاتی جهت امدادرسانی فنی مستقر می گردند.

وی افزود : با عنایت به اینکه طرح زمستانی امداد خودرو رفاه ایرانیان از تاریخ 91/09/15 آغاز و امدادگران با آمادگی لازم جهت سرویس دهی به امداد خواهان با تجهیزات کامل خدمات رسانی خواهند نمود و در این خصوص مقرر گردید مجوز اعطا شده پلیس راهور ناجا جهت رویت  امدادخواهان در سمت راست شیشه جلوی خودروهای امدادی تحت پوشش نصب گردد و عملکرد امدادگران در رضایت مندی امدادخواهان به طور مستمر مورد ارزیابی شبکه نمایندگان استانی واقع و هرگونه نارضایتی در خصوص خدمات رسانی فنی امدادگران از طریق سامانه 02164026 مورد رسیدگی و پیگیری قرار خواهد گرفت.