اجراي طرح ساماندهي امدادرساني در بزرگراه‌ها

معاون اجرايي سازمان حمل و نقل ترافيك تهران گفت: از اول مهرماه طرح ساماندهي امدادرساني در بزرگراه‌ها اجرايي مي‌شود.

وحيد نوروزي در مراسم نخستين دوره آموزش عمليات امداد اظهار داشت: متأسفانه در كشور فرهنگ استفاده از خودرو غلط است.

وي با اشاره به اينكه به ايمني ماشين‌ها كمتر پرداخته مي‌شود گفت: فرهنگ استفاده از خودرو را بلد نيستيم با يك نگهداري خيلي ساده مي‌توانيم جلوي اتفاقات بزرگ را بگيريم، كيفيت نامطلوب لوازم يدكي توسط خودروسازان موجب مي‌شود امداد‌رساني‌ها نيز با نارضايتي شهروندان همراه باشد.

وي بيان داشت: وظيفه مديريت و كنترل امداد‌رساني در بزرگراه‌ها با شهرداري تهران است و از عملكرد خود در اين زمينه راضي نيستيم.

نوروزي افزود: در امدادرساني در بزرگراهها عملكرد خوبي نداشته‌ايم. امدادگران متفرقه در حال چپاول مردم هستند.

وي با اشاره به اينكه از اول مهرماه طرح ساماندهي امدادرساني در بزرگراه‌ها اجرايي مي‌شود گفت: فقط شركت‌هاي مجاز امداد‌رساني مي‌توانند در سطح بزرگراه‌ها انجام وظيفه كنند.

وي گفت: در حال حاضر 53 بزرگراه مهم داريم و هر چهار بزرگراه به شركتي براي امداد‌رساني واگذار مي‌شود و پليس اجازه نمي‌دهد هر كسي در بزرگراه‌ها امداد رساني كند.

نوروزي با بيان اينكه جلوي سوء استفاده‌گران در امدادرساني را مي‌گيريم گفت: ساماندهي امداد‌رساني در بزرگراه‌ها موجب كاهش تلفات در سطح بزرگراه‌هاي شهر مي‌شود.

در ادامه اين مراسم،عليرضا برنجي، مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت تعاوني توسعه خدمات خودرو رفاه ايرانيان بيان داشت: وظايف گروه‌هاي امداد رساني در زمان حادثه به درستي تعريف نشده است.

وي ادامه داد: بعضي از گروهايي كه از قبل در صحنه حادثه بوده‌اند همكاري كمتري با ديگر گروهاي امدادي دارند.

برنجي با اشاره به اينكه دوره‌هاي آموزش موجب مي‌شود هر گروه امدادي شرح وظايف خود را بداند بيان داشت: با پياده‌سازي اين هدف از فعاليت‌هاي تكراري در حادثه جلوگيري مي‌شود و كاهش خسارت‌هاي مالي و تلفات جاني را در پي دارد.

وي افزود: روان‌سازي ترافيك، نظم بخشيدن به جاده‌ها و بازسازي اتوبان بعد از حادثه به وضعيت عادي از اهم ويژگي‌هاي اين دوره آموزشي است.