عملکرد شهرداری در امدادرسانی بزرگراهی مطلوب نیست

نوروزی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی امدارسانی در بزرگراه‌ها
عملکرد شهرداری در امدادرسانی بزرگراهی مطلوب نیست

امدادرسانی در بزرگراه‌های تهران وضعیت مناسبی ندارد. به همین دلیل شهرداری پایتخت تصمیم گرفته از ابتدای مهرماه امسال طرح ساماندهی امدادرسانی در بزرگراه‌ها را اجرایی کند.


خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گروه شهری ـ معاون اجرایی سازمان حمل و نقل ترافیک تهران با انتقاد از وضعیت رسیدگی به خودروها توسط شهروندان، می‌گوید: فرهنگ استفاده از خودرو به درستی آموزش داده نشده است. با یک نگهداری خیلی ساده می‌توان جلوی اتفاقات بزرگ را گرفت.

وحید نوروزی در ادامه به کیفیت نامطلوب لوازم یدکی که توسط خودروسازان ساخته می‌شود اشاره می‌کند که باعث شده امدادرسانی هم با نارضایتی شهروندان همراه باشد.به گفته او وظیفه مدیریت و کنترل امداد‌رسانی در بزرگراه‌ها با شهرداری تهران است.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل ترافیک تهران با تاکید بر اینکه عملکرد این سازمان در زمینه امدادرسانی راضی نیست، می‌گوید: در امدادرسانی در بزرگراهها عملکرد خوبی نداشته‌ایم. امدادگران متفرقه در حال چپاول مردم‌اند.

او با اشاره به طرح ساماندهی امدادرسانی در بزرگراه‌ها اضافه می‌کند: فقط شرکت‌های مجاز امداد‌رسانی می‌توانند در سطح بزرگراه‌ها انجام وظیفه کنند. در حال حاضر 53 بزرگراه مهم داریم که هر چهار بزرگراه به شرکتی برای امداد‌رسانی واگذار می‌شود و پلیس اجازه نمی‌دهد هر کسی در بزرگراه‌ها امداد رسانی کند.

نوروزی با بیان اینکه جلوی سوء استفاده‌گران در امدادرسانی را می‌گیریم ادامه می‌دهد: ساماندهی امداد‌رسانی در بزرگراه‌ها موجب کاهش تلفات در سطح بزرگراه‌های شهر می‌شود.