کاهش 80 درصدي ترافيک با امداد رساني به موقع

دوره آموزش عمليات امداد در زمان بروز حادثه براي امداد رسانان تحت پوشش امداد خودرو رفاه ايرانيان از 24تيرماه جاري به مدت چهار روز در سالن همايش ستاد مردم نهاد شوراي شهر تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش نور نيوز، عليرضا برنجي مديرعامل امداد خودرو رفاه ايرانيان، با بيان اين مطلب گفت: کمبود کليت ساختاري و سازماني امدادگران، ارتباط ضعيف درون سازماني و برون سازماني در صحنه عمليات، ناکافي بودن و نقصان در ساختار برنامه ريزي يکپارچه براي امدادگران خودرو و خلاء دانش و تجربه از ضروريات برگزار کردن دوره آموزش عمليات امداد در زمان بروز حادثه است.
وي با اشاره به ضرورت آموزش امدادگران، تسريع خدمات امدادرساني، کاهش خسارت جاني ومالي و هماهنگي بين بخش هاي مختلف در زمان بروز حادثه، تصريح کرد: افزايش ايمني، بالابردن توانايي امدادرسانان و توانايي برخورد با مصدوم از ديگر عواملي است که در اين دوره آموزشي به آن توجه خواهد شد.

برنجي اظهار اشت: تمامي امدادگران فني اين مجموعه موظف هستند که گواهينامه فني و حرفه اي حمل و يدک انواع خودروها را داشته باشند.

مديرعامل امداد خودرو رفاه ايرانيان، با اشاره به اينکه تمامي امدادگران اين شرکت دوره کمک هاي اوليه پزشکي را خواهند گذراند، افزود: دوره آموزشي عمليات امداد در زمان بروز حادثه براي تسريع در خدمات امدادي از ضروريات يک امداد رساني به شمار مي رود که امدادگران امدادخودرو رفاه ايرانيان با گذراندن اين دوره ها مدارک مربوطه را دريافت مي کنند.

وي در مقايسه ارائه خدمات رساني امدادي در ايران با ديگر کشورها اظهار کرد: امدادگران ايراني بايد تلاش کنند استانداردهاي بين المللي را در ارائه خدمات به خودروهاي آسيب ديده رعايت کنند و يکي از اين عوامل، مديريت عمليات امداد در زمان بروز حادثه است.

برنجي همچنين به استفاده صحيح از دانش فني، مکانيکي و انساني اشاره و اضافه کرد: اين عوامل مي تواند در کاهش فشار رواني به راننده موثر باشد.

مديرعامل امداد خودرو رفاه ايرانيان با تاکيد بر اينکه امداد رساني به موقع به خودرو آسيب ديده موجب کاهش 80 درصدي ترافيک خواهد شد، خاطرنشان کرد: در نظر داريم با آموزش امدادگران اين مجموعه، سطح استاندارد امدادخودرورفاه ايرانيان را به استانداردهاي جهاني نزديک کنيم.

يادآور مي شود دوره آموزش عمليات امداد در زمان بروز حادثه، با همکاري پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران، ستاد فعاليت سازمان هاي مردم نهاد شوراي شهر، اورژانس تهران، جمعيت هلال احمر و اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان تهران از 24 تا 28 تيرماه جاري و از ساعت 9 تا 17 برگزار خواهد شد.