اجرای طرح ساماندهی امدادرسانی در بزرگراه‌ها

معاون اجرایی سازمان حمل‌ونقل ترافیک تهران گفت: از اول مهر امسال طرح ساماندهی امدادرسانی در بزرگراه‌ها اجرایی می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، وحید نوروزی در مراسم نخستین دوره آموزش عملیات امداد با اشاره به این‌که به ایمنی خودروها کمتر پرداخته می‌شود، افزود: فرهنگ استفاده از خودرو را بلد نیستیم، با یک نگهداری خیلی ساده می‌توانیم جلوی اتفاقات بزرگ را بگیریم. وی با اشاره به این‌که از اول مهر امسال طرح ساماندهی امدادرسانی در بزرگراه‌ها اجرایی می‌شود،

گفت: فقط شرکت‌های مجاز امداد‌رسانی می‌توانند در سطح بزرگراه‌ها انجام وظیفه کنند. او گفت: در حال حاضر ۵۳ بزرگراه مهم داریم و هر چهار بزرگراه به شرکتی برای امداد‌رسانی واگذار می‌شود و پلیس اجازه نمی‌دهد هر کسی در بزرگراه‌ها امداد‌رسانی کند.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه خدمات خودرو رفاه ایرانیان نیز در ادامه مراسم گفت: وظایف گروه‌های امداد‌رسانی در زمان حادثه به درستی تعریف نشده است. علیرضا برنجی افزود: بعضی از گروهایی که از قبل در صحنه حادثه بوده‌اند همکاری کمتری با دیگر گروهای امدادی دارند. برنجی با اشاره به این‌که دوره‌های آموزش موجب می‌شود هر گروه امدادی شرح وظایف خود را بداند، تصریح کرد:با پیاده‌کردن این هدف از فعالیت‌های تکراری در حادثه جلوگیری می‌شود و کاهش خسارت‌های مالی و تلفات جانی را در پی دارد.

وی افزود: روان‌سازی ترافیک، نظم بخشیدن به جاده‌ها و بازسازی اتوبان بعد از حادثه به وضعیت عادی، از اهم ویژگی‌های این دوره آموزشی است.