كاهش ۸۰درصدى ترافيك با امداد رسانى به موقع

دوره آموزش عمليات امداد در زمان بروز حادثه براى امداد رسانان تحت پوشش امداد خودرو رفاه ايرانيان از ۲۴تيرماه جارى به مدت چهار روز در سالن همايش ستاد مردم نهاد شوراى شهر تهران برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومى امداد خودرو رفاه ايرانيان عليرضا برنجى مديرعامل اين شركت با بيان اين مطلب گفت: كمبود كليت ساختارى و سازمانى امدادگران، ارتباط ضعيف درون سازمانى و برون سازمانى در صحنه عمليات، ناكافى بودن و نقصان در ساختار برنامه ريزى يكپارچه براى امدادگران خودرو و خلاء دانش و تجربه از ضروريات برگزار كردن دوره آموزش عمليات امداد در زمان بروز حادثه است.وى با اشاره به ضرورت آموزش امدادگران، تسريع خدمات امدادرسانى، كاهش خسارت جانى ومالى و هماهنگى بين بخش هاى مختلف در زمان بروز حادثه، تصريح كرد: افزايش ايمنى، بالابردن توانايى امدادرسانان و توانايى برخورد با مصدوم از ديگر عواملى است كه در اين دوره آموزشى به آن توجه خواهد شد. برنجى اظهار اشت: تمامى امدادگران فنى اين مجموعه موظف هستند كه گواهينامه فنى و حرفه اى حمل و يدك انواع خودروها را داشته باشند.مديرعامل امداد خودرو رفاه ايرانيان، با اشاره به اينكه تمامى امدادگران اين شركت دوره كمك هاى اوليه پزشكى را خواهند گذراند، افزود: دوره آموزشى عمليات امداد در زمان بروز حادثه براى تسريع در خدمات امدادى از ضروريات يك امداد رسانى به شمار مى رود كه امدادگران امدادخودرو رفاه ايرانيان با گذراندن اين دوره ها مدارك مربوطه را دريافت مى كنند.وى در مقايسه ارائه خدمات رسانى امدادى در ايران با ديگر كشورها اظهار كرد: امدادگران ايرانى بايد تلاش كنند استانداردهاى بين المللى را در ارائه خدمات به خودروهاى آسيب ديده رعايت كنند و يكى از اين عوامل، مديريت عمليات امداد در زمان بروز حادثه است. برنجى همچنين به استفاده صحيح از دانش فنى، مكانيكى و انسانى اشاره و اضافه كرد: اين عوامل مى تواند در كاهش فشار روانى به راننده موثر باشد.مديرعامل امداد خودرو رفاه ايرانيان با تاكيد بر اينكه امداد رسانى به موقع به خودرو آسيب ديده موجب كاهش ۸۰ درصدى ترافيك خواهد شد، خاطرنشان كرد: در نظر داريم با آموزش امدادگران اين مجموعه، سطح استاندارد امدادخودرورفاه ايرانيان را به استانداردهاى جهانى نزديك كنيم.يادآور مى شود دوره آموزش عمليات امداد در زمان بروز حادثه، با همكارى پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ، سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران، اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان تهران، ستاد فعاليت سازمان هاى مردم نهاد شوراى شهر، اورژانس تهران، جمعيت هلال احمر و اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان تهران از ۲۴ تا ۲۸ تيرماه جارى و از ساعت ۹ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.