اطلاعیه شماره 2 مدیران خودرو

با سلام و احترام،

بدینوسیله به اطلاع می رساند که شرکت مدیران خودرو در راستای ارتقاء خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی در گروه مشتریان ضمن عقد قرارداد با شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان اقدام به توسعه شبکه امداد خود نموده است.

از مهمترین نکات قابل ذکر در خصوص این قرارداد:

1.
امکان بهره برداری گروه مشتریان خودروهای MVM از خدمات 24 ساعته حمل خودرو به نزدیکترین نمایندگی مدیران خودرو از طریق تماس با مرکز پیام این شرکت به شماره 64026-021 می باشد.

تذکر: امدادگران شرکت مزبور فقط مجاز به حمل خودرو می باشند و اجازه تعمیرات در محل نخواهند داشت.

2.
خودروهای دارای گارانتی از حمل رایگان در قالب شرایط مندرج در پیوست برخوردار می گردند.

3.
خودروهای فاقد گارانتی از تخفیف پرهزینه حمل در فاتب شرایط مندرج در پیوست برخوردار می گردند.

4.
برای خودروهای جدید یک کارت امداد صادر و باانضمام دستورالعمل پیوست و به همراه سایر اسناد خرید در اختیار مالک خودرو قرار می گیرد.

5.
این قرارداد نافی فعالیت خودروهای S.O.S آماده سازی شده توسط شرکت که در اختیار نمایندگان قرار گرفته نمی باشد و ضروری است شماره مرکز پیام فوق الاشاره در اختیار پذیرش و امدادگران آن نمایندگی قرار گیرد که در مقاطع لزوم از خدمات حمل خودروهای متوقف در حوزه فعالیت نمایندگی برخوردار گردند.

امید است با بهره برداری از امکانات حمل سراسری فراهم شده، زمینه ارائه خدمات به مشتریان بیش از بیش فراهم گردد.

قبلا از همکاری های بعمل آمده سپاسگذاری می نماید.