طرح امداد نوروزي خودروهاي خارجي در کشور آغاز شد

مدير عامل يک شرکت امدادرسان به خودروها از اجراي طرح امداد نوروزي به خودروهاي خارجي در کنار خودروهاي داخلي از 25 اسفند ماه جاري در سراسر کشور خبر داد و گفت: اين شرکت براي ايام نوروز 182 ايستگاه ثابت و 1174 ناوگان خودرويي، در کنار 52 نمايندگي امدادي شبانه روزي کار امدادرساني را به تمامي خودروهاي انجام مي دهد.

عليرضا برنجي روز شنبه در نشستي خبري با بيان اين که، در کنار امدادرساني به خودروهاي خارجي چنان که شرکت هاي خودروساز داخلي نيز درخواست خدمات امدادي داشته باشند، اين کار انجام خواهد شد افزود: در طرح ويژه اي که براي استان تهران طراحي شده، کليه محورهاي ورودي و خروجي اين استان تحت امدادرساني قرار گرفته است.

وي با بيان اين که، تعرفه ها و کيفيت خدمات امدادرساني به خودروهاي خارجي به صورت رقابتي تنظيم شده است گفت: البته در حوزه امدادرساني به خودروها، تعرفه مصوبي وجود ندارد، اما مقرر شده است تا با هماهنگي سازمان راهداري و اتحاديه تعميرگاه هاي خودرو، تعرفه مشخصي براي امدادرساني جاده اي مشخص شود.

وي تاکيد کرد که به عنوان نماينده سازمان راهداري، جلسات متعددي با اتحاديه تعميرگاه هاي کشور برگزار کرده ايم، اما تاکنون براي نهايي کردن تعرفه هاي امدادرساني جاده اي به نتيجه اي نرسيده ايم.

مدير عامل امداد خودروي رفاه ايرانيان خاطر نشان کرد: البته تمام تعرفه هاي مصوب اين شرکت به صورت يک جدول کامل در اختيار خودروهاي امدادرسان قرار داده شده و مردم مي توانند قبل و يا بعد از درخواست امداد آن را رويت کنند.

وي با بيان اين که، تعرفه هاي تنظيم شده در اين جدول نسبت به سال گذشته تغييري نکرده است گفت: البته هزينه اي به عنوان اياب و ذهاب به تعرفه هاي در اختيار امدادرسانان خودرو اضافه شده که افراد مي توانند صورت نارضايتي شکايت خود را با اين شرکت در ميان بگذارند.

برنجي با بيان اين که، اين شرکت از زمان اجراي طرح امداد نوروزي به تمام خودروهاي داخلي که گارانتي ندارند، امدادرساني خواهد کرد گفت: در استان خوزستان با توجه به فعال شدن ستاد راهيان نور 290 خودروي يکسان با کارت شناسايي امدادگران آماده خدمات رساني به مردم هستند، ضمن اينکه در استان هاي اصفهان، شيراز، مشهد، قم، گيلان، مازندران و ديگر شهرهاي بزرگ نيز اين امدادرساني انجام خواهد شد