امدادرساني به خودروي معلولان ساماندهي مي شود

مدير عامل امداد خودرو رفاه ايرانيان با تشريح جزئيات امداد نوروزي اين شرکت، از ساماندهي امدادرساني به خودروي معلولان و جانبازان در سال آينده خبر داد.
    عليرضا برنجي در يک نشست خبري با اشاره به اينکه سال آينده در داخل شهرها نيز براي ساماندهي امداد اقدام خواهيم کرد، گفت: امدادرساني به خودروهاي ويژه معلولان و جانبازان نيز توسط امداد خودروي رفاه در حال پيگيري است و قرار است در کل کشور اين کار توسط ما انجام شود. وي با بيان اينکه در سال 90 در استان تهران براي امداد نوروزي با شرکت سايپا همکاري کرديم، در مورد انتقاد مسئولان سايپا از برخي شرکت هاي امداد خودرويي اظهار داشت: در سال 89 هيات وزيران مصوبه اي را صادر کرد که براساس آن، صدور مجوز، رسيدگي به شکايت و لغو پروانه امدادرساني در داخل شهرها از طريق شهرداري انجام مي شود و اين کار در جاده ها با مجوز سازمان راهداري صورت گيرد.
    وي صدور مجوز براي شرکت هاي خصوصي امدادرسان را عاملي براي کاهش کار امداد ايران خودرو و سايپا عنوان کرد و گفت: امدادرساني برخي شرکت هاي امداد خودرويي سريعتر از ايران خودرو و سايپا انجام مي شود، زيرا 95 درصد امداد آنها از طريق نيروهاي بومي صورت مي گيرد.
    برنجي در ادامه با بيان اينکه در طرح نوروزي امداد خودرو رفاه 182 ايستگاه ثابت و 1174 ناوگان امدادي به متقاضيان امدادرساني خواهند کرد، تصريح کرد: 72 دستگاه تجهيزات امدادي در طرح امداد نوروزي امسال در نظر گرفته شده و در تمام محورهاي ورودي و خروجي تهران طرح ويژه اي را اجرا خواهيم کرد.
    وي در مورد تعرفه ارائه خدمات به مشتريان نيز گفت: در جلسه اي با اتحاديه تعميرگاه هاي تهران قرار شد از تعرفه اين اتحاديه براي ارائه خدمات استفاده کنيم و علاوه بر آن، مبلغي نيز بابت اياب و ذهاب در نظر گرفته شود.