خدمات

کسب اولین مجوز امدادخودروی کشور توسط شرکت تعاونی توسعه خدمات خودرو رفاه ایرانیان در استان تهران

شرکت تعاونی توسعه خدمات خودرو رفاه ایرانیان با دارا بودن 31 نماینده در 31 استان کشور اقدام به ارائه خدمات تعمیراتی در محل و همچنین در تعمیرگاه های خود نموده است.